juli 2

Wat betekent Thosan, de oude naam van de abdij Ter Doest?

Wat betekent Thosan, de oude naam van de abdij van Ter Doest?

De abdij van Ter Doest heeft niet altijd Ter Doest geheten. De oorspronkelijke naam was Thosan. Het fascineerde me dat de naam ooit veranderd was en dat de oude naam in onbruik was geraakt. Zoiets triggert me natuurlijk

Dus ging ik op zoek naar de betekenis van Thosan.

Scriptorium Ter Doest

Soms denkt men dat Thosan komt van Toussaint, dus alle heiligen. Dat zou kunnen als je het omkeert. De Cisterciënzerorde hield van anagrammen en woordraadsels. Thosan wordt dan Santho. Heilig. Geen wonder dat er in Lissewege een Heiligenmuseum is.

De klank van Thosan lijkt ook op het Engelse woord thousand (duizend). Zoals ik reeds in het artikel over de merkwaardigheden van de kapel van Ter Doest had geschreven, werden vroeger soms chronogrammen gebruikt. Letters omzetten in Romeinse cijfers. Of omgekeerd? Thousand, duizend wordt bij de Romeinse getallen omgezet in M. De M van Maria. Want wie vereerden de Cisterciënzers vooral? Inderdaad Maria.

Je kan de M of Maria op nog een andere manier terugvinden. Namelijk als we Tho-san opsplitsen in twee woorden. Ik zal eerst beginnen met de ‘san’. San is Spaans voor heilig, zoals velen wel weten. In het Frans saint. Of je kan denken aan sain, het Franse woord voor gezond. Daarom wellicht dat we santé zeggen als we bier drinken tegen elkaar. Jullie weten wellicht dat de Cisterciënzerorde bekend is voor de trappist die zij brouwen?

Sain, gezond, is in het Schots een beschermende zegening (to saining). Traditionele heiligingsrituelen bestaan meestal uit het gebruik van water en rook, vergezeld van rituele gebaren en gesproken of gezongen poëzie en gebeden. Juist wat priesters in een kloosterorde doen. Wie wil er nu geen zegening?

Maar verder met san dus. San, sang is ook een verwijzing naar bloed. Het bloed van Christus om in alcoholische sferen te blijven, de wijn dus in de eucharistieviering. Als sang verwijst naar het bloed van christus, hoe kan dit dan verwijzen naar de M van Maria?

San is in het Grieks de letter M. De M van Maria ofwel kan het ook de M zijn van het oud-Frankisch woord mâhal, dat grange of schuur betekent. Er was ook een molen op het domein, dus dat is opnieuw een woord dat begint met een M.  San is een verouderde letter van het Griekse letter van het alfabet, die alleen in sommige dialecten werd gebruikt, vooral in Korinthe en in Kreta. De letter had de waarde van de klank [s], net zoals de sigma (Σ) in de andere Griekse dialecten. 

De san komt overeen met de tsade uit het Hebreeuws alfabet. De letter werd voor het laatst gebruikt in de 5e eeuw v.Chr. Maar dat belet niet dat dit nog gebruikt werd in anagrammen. Het waren immers de monniken die oude geschriften bestudeerden, vertaalden en gebruikten.

De letter staat gelijk met de Griekse sigma. In de Griekse numerologie is de letterwaarde van sigma 200, van de letter san heb ik wellicht door de ouderdom nog geen aparte letterwaarde gevonden, maar ik ga ervan uit dat dit klopt. Ik kom verder nog terug op de numerologie (ik moet er toch een beetje de spanning in houden).

Liefhebbers van de Da Vinci code van Dan Brown zullen nu wel smullen, want san, sang verwijst zowel naar het bloed van Christus, als kan verwijzen naar een letter M, waarbij je zelf kan uitmaken of dit staat voor Maria of Maria-Magdalena. Wat je gelooft, beslis je zelf.

Maar laten we nog eens kijken naar de zojuist vermelde Hebreeuwse letter tsade. De tsaddie of tsaddiek is de achttiende letter uit het Hebreeuws alfabet. De letter wordt uitgesproken als ts, zoals de z in het Duitse woord zurück. De letters van het Hebreeuwse alfabet worden ook gebruikt als cijfers, de tsaddie staat voor het getal negentig. Ik kom, zoals gezegd, verder nog terug op de numerologie (ik moet er toch een beetje de spanning in houden).

Dat was de san, nu naar de Tho-, wat kan dit betekenen? Tho wordt soms in het Engels als afkorting gebruikt voor ‘thought’, gedachte. Monniken hadden veel tijd om te denken aan God.

Maar liefhebbers van de film Thor, denken natuurlijk aan de Noorse god Thor van de donder, storm en bliksem. Maar weinigen weten dat in de Germaanse mythologie Thor ook stond voor heilige bossen en bomen, kracht, de bescherming van de mensheid, heiliging en vruchtbaarheid. En dat is dan wel weer passend bij een monnikengemeenschap die in het groene landschap tussen de bomen woont, reizigers ontvangt, bidt en graan oogst.

Hiermee wil ik niet zeggen dat de monniken ‘heidense’ goden aanbeden, maar sommige letters, woorden bevatten klanken, vormen en betekenissen die je over allerlei culturen heen terug tegenkomt en die gelijkaardig zijn. Hoe meer je rondom je kijkt en dit bestudeert, hoe meer je kan zijn dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, zelfs via gewone letters, woorden en getallen.

Na dit filosofisch intermezzo terug naar de Tho- en zijn mogelijke betekenis. Dan kom ik op een andere god uit Egypte, namelijk Toth. Thoth of Djehoety was de Egyptische god van de maan, de magie, de kalender, de schrijfkunst en de wijsheid. Hij had volgens de mythologie het schrift uitgevonden en die kennis doorgegeven aan de mensheid. Ook hierin vind je elementen terug die overeenstemmen met de Cisterciënzers: ze vereerde Maria die soms met de maan wordt voorgesteld, ze beheerden hun gebedstijden met een zonnewijzer en zijn de uitvinder van ons uurwerk en ze schreven boeken (vertalingen, overschrijven of zelf schrijven in het scriptorium), dus moesten ze wel wijs zijn.

Alleen die magie lijkt niet te kloppen, alhoewel als ik terug denk aan mijn kindertijd dan vond ik sommige kerkelijke rituelen zoals het gebruik van wierrook, wel iets magisch hebben. Bovendien verwijst dit misschien wel naar wijsheid, want de drie koningen worden in de Bijbel (de oude Griekse vertaling) ook beschreven als magiërs (de Magoi). Wellicht bedoelde men hiermee priesters van het van oorsprong Perzische zoroastrisme die bedreven waren in o.a. astrologie. Dus het kan zijn dat ‘magie’ dan ook wel klopt. 

Je vindt het misschien merkwaardig dat ik een zijsprongetje maak naar de Egyptische mythologie, maar in de zesde eeuw na Christus schreef de kerkvader Clemens van Alexandrië in één van zijn boeken over de 42 boeken van Toth, die de hele Egyptische filosofie zou bevatten. Omdat de Cisterciënzers zeer bedreven waren in het kopiëren van oude boeken in hun scriptorium, is het niet onmogelijk dat Toth gekend was. Daarom wil ik niet zeggen dat Thosan ernaar verwijst. 

Toth werd overigens gelijkgesteld met de Romeinse Hermes, de boodschapper van de goden. Het valt wel op dat Toth wordt afgebeeld met het hoofd van een vogel: de ibis. Als je de B omzet in een R heb je terug de iris, de fleur-de-lys, de lelie van Maria en de -is in Lissewege. Hoe mooi kunnen woorspelletjes en het toeval zijn. Maar laten we nog eventjes verder reizen in mogelijke betekenissen van Thosan.

Toth

Afbeelding van Toth (Rammeseum) - Bron: Wikipedia

Laten we het woord omdraaien: Hebreeuws wordt omgekeerd geschreven (van rechts naar links) en dan komen we op een Hebreeuws woord: ‘Nasoth’. Nasoth betekent: “om je te verheerlijken”, de verheerlijking van God. Dat is toch wel iets dat monniken doen, dus dit is een mogeljkheid.

Gooien we de letters nog eens om, dan krijg je bijvoorbeeld san & oth. San is dus heilig en oth komt van het oud-Engelse oath of eed. Als monnik moet je immers een eed afleggen. Je leest er meer over de geloftes en eed op de website van de Cisterciënzerorde (Engelstalig). Het afleggen van een heilige eed voor je toegang krijgt tot de kloosterorde.

Maar ik vrees dat niet alle anagrammen kloppen: sathon is een oud-Engels synoniem voor sathan, dus satan of  de duivel. Ofwel is het om te waarschuwen dat in iedereen wel een duiveltje verborgen kan zitten, zelfs in een anagram van de naam van een christelijke abdij. Misschien dat iemand dit ontdekt heeft en dat daarom de naam ooit is veranderd in Ter Doest?

Want de volgende lettercombinatie maakt het niet beter. Het klinkt raar, maar mijn mama kwam vanmorgen binnen bij het ontbijt met de mededeling dat ze niet wist waarom, maar dat ze moest denken aan Pochontas. Dat ze niet wist wat dit betekende (ze s 86 jaar). Ik vertelde haar over de Disneyfilm Pocahontas, maar toen viel me iets op. Hontas is een anagram van Thosan. Heeft dit een speciale betekenis? 

Pocahontas zou "kleine deugniet" of "speels, ondeugend meisje" betekende, maar wat door de kolonisten werd vertaald als "stralende rivier tussen twee heuvels" of "bloem tussen twee rivieren". Nu moest je de benaming van de kolonisten eens goed lezen als je denkt aan een zeer ondeugend meisje. Een beetje dubbelzinnig, niet? Ik voel plaatsvervangende schaamte of in het Frans ‘honte’ als ik dit lees.

Ik begon dan ook met enige schrift te zoeken naar een mogeljke betekenis van ‘hontas’. En inderdaad: hontas verwijst in Engels dialect, ‘slang’ zoals op de website staat, naar vagina. Nu ja, de vesica pisces die overal gebruikt wordt in de bouwkunst, in de religie, zelfs door vrijmetselaars en dit lijkt op….. je begrijpt me wel (lees in dit artikel er meer over). 

Nu begrijp ik plots waarom er op het domein van Ter Doest grote beelden staan van naakte vrouwen. Het zit gewoon verborgen in de naam van de plaats! Ik vraag me af of de monniken dat wisten. Je zou voor minder je omkeren in je graf, de abdij laten gevonden worden en laten opgraven.

Abdijschuur Ter Doest Lissewege

Maar laten we het proper houden. Honte was ook de oude naam van De Schelde. Dit is later de Westerschelde geworden. De monniken van Ter Doest hadden gronden tot in Zeeuws-Vlaanderen en voerden een strijd tegen het water. Dus wie weet werd in het dialect de Honte ooit Honta, Hontas genoemd. Maar dit lijk mij eerder een speculatieve verklaring (alhoewel ik er nog wel een paar gegeven heb in dit artikel).

Nog eentje voor ik het opgeef. Je kan ook son-ath lezen. Son, dat is de zon (je zou ook nog son, zoon, dus Jezus kunnen denken). Voor de monniken was de zon belangrijk voor het oogsten. Bovendien gebruikten ze de zon om de tijd te meten zodat ze tijdig konden bidden. De abdij leefde volgens de natuur. 

En Ath, doet mij denken aan de Henegouwse gemeente Ath, een zeer oude stad van Merovingische oorsprong. Door Ath stroomt overigens de Sille, waarin je opnieuw de letters lis in omgekeerde volgorde vindt. Als je mijn artikel gelezen hebt over de herkomst van de naam Lissewege, dan weet je dat een verwijzing naar de Keltische godin Sulis een mogelijkheid is. Keltische godinnen gaven soms hun naam aan een rivier. Wie weet is er wel een verband tussen Sulis en de rivier Sille. Volgens de etymologie die ik gevonden heb betekent Ath, een versterkte doorwaadbare plaats. Waar ligt de abdij van Thosan? Op een doorwaadbare plaats (je mag niet vergeten dat toen de landerijen rond Lissewege natter waren dan nu), die de monniken versterkten. 

Wat dus de juiste betekenis is van Thosan, kan je kiezen volgens je eigen overtuiging. Het zou me niet verwonderen als de naam meer dan één betekenis had. Woordspelletjes, anagrammen en chronogrammen waren de Cisterciënzers niet onbekend.

Maar laten we nog eventjes verder gaan en kijken naar de numerologie van de naam Thosan. Want die lijkt ook te verwijzen naar de schuur van Ter Doest (lees eerst dit artikel over het geheim van de schuur van Ter Doest).

De numerologie in Thosan

Waarom kijken naar de numerologie? Daarvoor moeten we terug naar Pythagoras die een volledige getallenleer ontwikkelde in zijn school. De getallen, nummers waren een onderliggend principe aan wetenschappen zoals wiskunde, muziek en astrologie. In de natuur vind je series van getallen en nummers terug. De beweging van planeten, sterren, de bouw van gebouwen, de handel, enzovoort… voor alles heb je getallen nodig.

Bij numerologie mogen we ook niet vergeten dat zestig procent van onze taal gebaseerd is op woorden van Griekse en Latijnse oorsprong. Ook het Hebreeuws speelt een belangrijke rol, doordat veel oude geschriften (bijv. Bijbel) in het Hebreeuws is opgesteld.

Bijvoorbeeld manus in het Latijn is hand. Wij spreken over manueel werk: werk met de hand. Manuscripten die de monniken overschreven vroeg minitieus handwerk.

Wil je in het algemeen meer weten over oude beschavingen, mythologie, numerologie en veel meer? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van auteur Bo Vickery.

Zowel het Grieks, Hebreeuws als het Latijn werkten met letters die verbonden werden met cijferwaarden. Het Grieks en Hebreeuws omdat ze geen cijfers hadden, kenden gewoon een getalwaarde toe aan elke letter in hun alfabet, in het Latijn werden gewoon letters gebruikt om hun getallenreeks te vormen. Dus: wie had er toegang tot oude geschriften en werkte met woorden en getallen? Monnikenordes.

De wetenschap van de getallen staat ook bekend als gematria, temurah of notarikon. Gematria is de methode om verborgen betekenissen te achterhalen uit geometrische vormen an letters en uit de numerieke waarden van zowel woorden als zinnen. Temurah is de kunst van het vinden van woorden in woorden en uit anagrammen (zoals ik hierboven dus gedaan heb). Notarikon leidt woorden af uit afkortingen en beginletters van woorden. Daarnaast mag je ook niet vergeten dat men geloofde dat getallen en woorden vibraties voortbrachten van energie, maar dat is iets voor de kwantummechanica.

Laat mij een voorbeeld geven om het duidelijker te maken. In het Engels kan je in de Bijbel het woord sword vinden, wat het omgekeerde is van words. Woorden zijn het uitspreken van een gedachte. Woorden kunnen kwetsen als een zwaard. In Jesaja 49:2 vind je dan ook: “Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard”. Dit wordt verder uitgelegd in Efelziërs 6:17: “En neemt de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord van God.”  In het Nederlands kan je zeggen dat je in woorden, een ‘oor’ ontdekt om te luisteren en in zwaard zit middenin het woord ‘waar’. Het voorbeeld werkt beter in het Engels, zie ik.

Nu denk je misschien, wat heeft numerologie te maken met Lissewege? Aanwezigen op mijn rondleiding in de kerk, weten dat ik veel praat over de numerologie en gematria in het gebouw, dit is niet volledig uit de lucht gegrepen, want numerologie is van alle tijden. Om maar te zeggen dat het verkennen van numerologie in een klein dorp van Lissewege ook geheimen kan onthullen en niet volledig stom is als je het verleden beter wilt proberen begrijpen. 

Numerologie

Bron afbeelding: BLACKWELL, S., The secret science of numerology. The hidden meaning of numbers and letters, New Page Books, 2001.

Wie nu nog verder leest, proficiat, misschien leer ik je een andere wereld ontdekken, namelijk die van de magische nummers (kijk ook naar mijn website Bo Vickery waarin ik een lezing aanbied over de magie van nummers en letters).

Thosan

Als je de getallen van Thosan optelt, krijg je 77. Dit correspondeert wonderwel met de hoogte van de schuur en de breedte van de schuur van Ter Doest (lees hier meer over wat de afmetingen van de schuur van Ter Doest verbergen). Twee keer 7. Samen vormt dit 14, dit getal komt later nog eens terug, dus lees vooral verder. Ik concentreer me nu vooral op 77. 

77 is het getal van Christus als je in Christ gebruikt en Jezus was de 77ste in de lijn van zijn stamboom. 7 is ook het getal van God, de G is de zevende letter van het alfabet. Net als engel. Net als kracht: monniken vinden hun kracht in het gebed, een woord dat ook begint met een G, maar een andere getalswaarde heeft. 

Kracht is het Hebreeuws is ‘Oz’ (vandaar de tovenaar van Oz), wat in de Hebreeuwse numerologie ook de getalswaarde 7 heeft. Oz is de letter ayin ע samentellen (70, de letter O, betekenis: spiritueel oog, innerlijk verhoogd bewustzijn) met de letter zain, ז (=letter Z) met getalswaarde 7. Daarom dat Rusland helaas wellicht voor de letter Z heeft gekozen in de oorlog met Oekraïne, omdat het verwijst naar de 7 die op zijn beurt verwijst naar Christus. Bovendien verwijst deze letter ook naar wapens, zwaard, pijlen en scepter.

De kracht ligt bij God. Yeshua (=Jezus) is gelijk aan 7.

Het gebruik van licht was belangrijk in de kerk van een abdij. Licht staat gelijk aan getalswaarde 52 of 7.

Graan begint ook met een G. Gangria of graanschuur heeft zelfs 2 x 7 (2 keer G) in het woord. Als je in een woord een letter hebt in het midden, dan is dat een belangrijke letter voor het woord, bij Gangria dus de G of 7. 

De 7 is ook het einde van een cyclus (de zevende dag van een week).

Om het speciale van 77 te benadrukken, nog enkele dingen:

  • 42 + 52 + 62 = 77
  • 77 = de som van de eerste 8 priemgetallen (2+3+5+7+11+13+17+19): de getallen die enkel deelbaar zijn door zichzelf en 1 (1 verwijst ook naar God, het universum want er is maar één)
  • de optelling van alle nummers, uitgezonderd 1 tot 12 (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) of je zou kunnen zeggen de apostels zonder Judas.
  • Het twaalfde perfecte nummer, 127, bestaat uit 77 getallen (je leest hier wat een perfect nummer is).

O ja, 77 is ook de getalswaarde van het woord ‘research’, de 7 is het getal van de analytische denker.

San, sigma, S, T en A

Dit is gelijk aan de getalwaarde 200. In deling kan je zeggen dat dit gelijk is aan 20 en 2. Een nul bij een cijfer is een versterking van het oorspronkelijke cijfer. Dus 200 is sterker dan 20 en 2.

De getalswaarde is gelijk aan de T van Thosan (T = 20). Omdat er een verwijzing is naar de S, die ook voorkomt in Thosan en getalswaarde 19 of 1+9 = 10 heeft, moeten we hier allemaal rekening mee houden. In het Hebreeuws, de basis van de Bijbel is de S gelijk aan de letter Schin ש of getalswaarde 21

Dus de betekenissen van 2, 20, 21, S, T, 19 en 10 of 1 (is de getalswaarde van de letter A in Thosan) moeten in rekening worden gebracht.

We beginnen met de basis: schin. Schin betekent vuur. De vorm van Schin suggereert een keuze tussen paden: kiezen voor het bereiken van Christusbewustzijn of doorgaan in het rijk van de zintuigen (materiële wereld zonder geestelijke wereld). Door het hogere pad te kiezen, wordt onze liefde het vuur van goddelijke liefde, dat ons bewustzijn verruimt. Het is de Weg, de Waarheid en het Leven; dus het Christusprincipe. Ideaal voor monniken.

Schin heeft in de Hebreeuwse numerologie getalswaarde 21 en dit verwijst naar 1+2 = 3 of de Heilige Drievuldigheid.

Het getal 2 (ook 20) verwijst o.a. naar huis, mond en baarmoeder. Het getal 2 staat in het Hebreeuwse alfabet gelijk met de letter Beth, denk aan Bethlehem, Bethel of huis van God, denk aan een abdij, wat een huis van God is. Mond is de plaats waar woorden worden geboren, denk aan het scriptorium in een abdij met geschriften. De baarmoeder is opnieuw een verwijzing naar vruchtbaarheid, de Grote Moeder (lees dit artikel over de zetel der wijsheid van Maria), maar de vorm van de letter Beth, de B, verwijst naar de vrouw die een kind zoogt (lees dit artikel over de kapel van Ter Doest) en ook naar de B van bouwer. De bouwer van een abdij. Of de B van ‘barn’, schuur in het Engels. 

Het getal 19 (getalswaarde van S) verwijst naar de alfa (1) en de omega (9). De S verwijst ook naar de slang die Maria vertrappelt en naar succes (woorden die beginnen met -s). Succes is overigens gelijk aan de getalswaarde 7.

In Johannes 6:58 (6+5+8= 19) staat er: “Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” Als je een grote graanschuur hebt als monnikenorde, dan kan je veel brood bakken en eten.

De T of in het Hebreeuws tau verwijst naar de slang (zie hierboven), die vergelijken wordt met wijsheid (zie artikel over zetel van wijsheid). De T van tempel of van het tau-kruis. Soms zegt men dat de T ook verwijst naar de tempeliers. De tempeliers zijn ontstaan in 1118, in 1175 werd Thosan opgericht door de Cisterciënzers (een overname van de vroegere Benedictijnen).

Tien of 1 verwijst naar het getal 1, de A of Aleph in het Hebreeuws. Dit is het begin, denk aan alfa, Adam, adem, alles wat ademt, leven. Het woord ‘man’ is gelijk aan 28 of 10. Aleph verwijst naar een ossenhoofd of naar de ster stier, die dan weer gelijkstaat met de maand mei en dus de maand waarin Maria gevierd wordt. Eén is die ene, God, het universum. En er is één zon (zon = 55 = 10 = 1).

De oppervlakte van de schuur van Ter Doest is gelijk aan 28 = 10 = 1. Het dak van de schuur heeft de vorm van een omgekeerd schip. Schip is getalswaarde 55 of 10 en 1.

De 28 staat bekend als "het brekende getal". Nieuwe ervaringen liggen in het verschiet, verrassingen en onbeperkte mogelijkheden, want 2 + 8 = 10, wat een nieuw begin is. Ideaal voor monniken die starten met een nieuwe abdij. Heaven is gelijk aan 28, net als hemel. Maar zoals altijd is alles dubbel: ook hel is gelijk aan getalswaarde 7. Als je hard moet werken op het land als lekenbroeder kan het monnikenleven misschien wel eens lijken op een hel.

Tsade

De Hebreeuwse letter is gelijk aan getalswaarde 90, een versterking van het getal 9. De lengte van de schuur van ter Doest is gelijk aan 18 of 9.

Dit is ook de achttiende letter van het Hebreeuwse alfabet. De vorm lijkt op een vishaak, wat spirituele voeding voor de ingewijde betekent. De 9 staat voor de mensheid. Deze letter staat ook gelijk aan de I in ons alfabet. De I van ik in het Engels.  Of een verwijzing naar het hogere zelf, de God in onszelf.

 De letter H

De letter H heeft de getalswaarde 8. In de Griekse numerologie verwijst 888 naar Jezus. Het is het nummer van verrijzenis, want Jezus verrees de achtste dag. De acht van de eeuwigheid, de eeuwigdurende flow, cyclus van het leven. De getalwaarde van God is 8 (7+15+4 = 26 letters van het alfabet = 8), net als de getalswaarde van IHVH, Jahweh. God is de Weg (Weg = 8). De vorm van de letter lijkt op een ladder, dus vooruitgang. Niet onbelangrijk voor monniken die werken op het land.

De letter O

De O verwijst naar de Ouroboros, de slang die zijn eigen staart opeet. Verwijst naar het zien (oog), luisteren (oor), de cirkel (eerste kerken waren cirkelvormig), omega. Het staat gelijk aan de vorm van een zon en planneet. Het oog van God. Maar de O verwijst ook naar zero. Het is dus alles (het geheel, omega) of niets met de O. Het dubbele dat in onszelf zit, zelfs in monniken. Je wijdt je leven geheel aan God of het wordt niets.

Getalswaarde is 15 of het getal zes, een getal dat verwerkt zit in de zeshoek van de kapel van Ter Doest (lees dit artikel over de kapel van Ter Doest).

De letter N

De letter N heeft de getalswaarde 14 of 2 keer 7 (denk aan de afmetingen van de schuur en het getal 77). Samengeteld is 1 + 4 echter 5, wat gelijkstaat met breedte, hoogte en lengte opgeteld van de schuur.

In het Hebreeuws gelijk aan de letter nun, wat betekent spirituele groei. Dit geldt voor monniken en zeker voor een ‘nun’ of non. Nun verwijst ook naar de vis, dus naar Jezus die vaak symbolisch verbonden is met een vis. Het is het getal van de wijze. Vijf zijn de 5 zintuigen van de mens.

Dit was een hele boterham om in de termen van de graanoogst en het brood van de monniken te blijven. 

Misschien kan ik afsluiten met de hoop om hetzelfde te bereiken door de combinatie van numerologie, symboliek, religie, esotorie, gematria, temurah of notarikon als Pocahontas: dat mensen van verschillend geloof elkaar respecteren en dat er bruggen kunnen worden gebouwd.

Bronnen

BARTLEMA, Mystiek van Hebreeuwse letters, Bekking & Blitz, 2018.

BLACKWELL, S., The secret science of numerology. The hidden meaning of numbers and letters, New Page Books, 2001.

GOODMAN, M., Numerology. The complete guide, New Castle Publishing, 1981.

LUNDY, M., Sacred number, Walker Publishing, 2005.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pocahontas_(prinses)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hontec

https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/honte

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/pocahontas-het-meisje-achter-de-legende

https://slangdefine.org/h/hontas-65bb.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Saining

https://en.wiktionary.org/wiki/oath#Englishhttps://en.wiktionary.org/wiki/sathon

https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/honte

https://visitath.be/sejourner/villages/

Wil je meer weten over de geschiedenis van Lissewege?

Grasduin in onze kennisbank (in opbouw). Wie een bijdrage wilt leveren kan altijd een mailtje sturen naar cunamo@proton.me

Lees een thriller die zich afspeelt in Lissewege

Zoektocht naar de heilige graal van de tempeliers, verborgen symboliek in de kerk, een seriemoordenaar die moordt volgens de 7 hoofdzonden, wat wil je nog meer? Met spotifylijst.

Overnachten

Als je wilt overnachten in Lissewege, kan je kijken op de pagina Overnachten, maar je kan hieronder ook direct zoeken via Trivago voor de beste deal. Vergeet niets op vakantie met de handige checklists van Checklistworld.be.


Voor als je nog meer informatie wilt:

Het Mariabeeld in Lissewege

Het Mariabeeld in Lissewege
>