juli 21

Over de getallen die in de schuur van Ter Doest verborgen zitten

Zoals ik al geschreven heb in de artikelen over het geheim van de schuur van Ter Doest en over de oude naam van Ter Doest: Thosan, werden abdijen (en kerken) gebouwd volgens principes van heilige geometrie (de maten van de gebouwen moesten in harmonie zijn met de wereld), gematria (de afmetingen verbergen woorden of bijbelverzen of symbolen die belangrijk zijn en onbewust een boodschap willen weergeven) en numerologie (de leer van de getallen met hun symbolische betekenis, zoals Pythagoras geschreven had). 

In de schuur van Ter Doest (afmetingen in Brugse roedes) komt het getal 7 twee keer voor: in de breedte en de hoogte (telkens 7 Brugse roedes). Het getal 9 vormt de lengte en het getal 28 of 10 en dus 1 is gelijk aan de oppervlakte. In het artikel over het geheim van de schuur van Ter Doest heb ik uitgelegd dat je deze getallen kan linken aan Bijbelverzen over graan, oogsten en tienden. Maar wat zegt de numerologie?

Het probleem met numerologie is dat je verschillende soorten en methodes van numerologie hebt: numerologie van de kabbala, alchemisten, Griekse numerologie of de gewone alfabetische numerologie. Dus besloot ik alle opties open te houden en eens te kijken of ik op deze getallen terecht kwam als ik de getalwaarde van sommige woorden die verwijzen naar een graanschuur berekende. 

Eerst nog een verduidelijking: in numerologie is niet enkel de volledige getalwaarde belangrijk, maar ook de beginletter van een woord: de eerste letter is het begin van het woord en het getal daarvan duidt op een betekenis. Zo zijn ook de letters in het midden van een woord belangrijk, want dat is het centrum. Dus ook deze getalwaarde is van belang (bron: BLACKWELL, S., The secret science of numerology, The Career Press, 2001). 

Numerologie werd in de oudheid vooral belangrijk door de studie van Pythagoras die vond dat nummers energie vertegenwoordigen. De wereld bestaat uit vibraties van energie, ook getallen vertegenwoordigen een bepaalde vibratie. De bouwmeesters van gotische kathedralen en abdijen gebruikten de symboliek van nummers in hun gebouwen. Het is niet voor niets dat het Engelse woord voor wiskunde, mathematics afkomstig is van het Griekse woord mathesis of ‘het leren’. De wortel van dit woord is dan ook “ma”, wat verwijst naar de moeder wijsheid (mater, Maria). Het woord werd eerst gebruikt voor astrologie in het oude Babylon (5de eeuw voor Christus), waar men over astrologie sprak als “Babylonische nummers”. Dus wiskunde komt voort uit astrologie. Als je kijkt naar het Nederlandse woord “wiskunde”, herken je “wis”, wis van wisdom (lees ook dit artikel over de zetel der wijsheid van het Mariabeeld in Lissewege). Wis betekent ook zeker, stellig, vast of gewis (zie Van Dale). We weten ook, maar als we al langer weten, dan “wisten” we ook.

Dus de volledige getalswaarde van een woord, de eerste letter en de middelste letters zijn belangrijk.

Laten we eens kijken naar een aantal woorden die verband houden met Ter Doest:

Thosan

De oude naam van Ter Doest (lees hier meer over) heeft de getal waarde 77 of twee keer 7, het getal dat verwijst naar de G van God in alfabetische numerologie. In de oude numerologie van de Chaldeeën, is 77 een meestergetal dat verwijst naar geloof en spiritualiteit.  Twee keer 7 is gelijk aan 14, opgeteld 1+ 4 is gelijk aan 5. Deze getallen verwijzen naar communicatie, contact met anderen en mensen samen brengen. Juist wat een monnikengemeenschap moet doen. Het getal 5 verwijst overigens naar de planeet Mercurius. Mercurius werd als Romeinse god ook gezien als een boodschapper van de Goden.

Dus niet enkel de oude naam Thosan vertegenwoordigt 77, maar ook de breedte en hoogte is twee keer 7. 

Overigens als we denken aan vruchtbaarheid, dan is het vermelden waard dat het woord baarmoeder ook een getalswaarde van 77 heeft.

Graan

Graan begint ook met de G, dus het getal 7. Samengesteld in alfabetische numerologie, krijg je 41, samen 5. Dezelfde cijfercombinatie als hierboven bij Thosan. Het graan komt van God dankzij je geloof zal wellicht de boodschap zijn.

Het Latijnse granum heeft een andere getalswaarde (nl. 74 = 11 = 2), maar de eerste letter is opnieuw gelijk aan 7 en in het midden de N is gelijk aan getalswaarde 14 of twee keer 7.

Het Griekse woord voor graan sitosis gelijk aan getalswaarde 82 of 10 of 1, dat is gelijk aan de oppervlakte van de schuur van Ter Doest. Sitira een ander woord voor graan in het Grieks heeft de getalswaarde van 75 of 12, gelijk aan 3.

Koren, het koren van het graan, heeft een getalswaarde van 63 of 9, dus de lengte van de schuur.

Gangria

Gangria is het woord dat in de middeleeuwen gebruikt werd voor graanschuren van abdijen. Gangria heeft als getalswaarde 57 of 12 of 3. Daarbij denk ik aan de 12 apostelen, Heilige Drievuldigheid en je ziet ook de 5 en 7 terugkeren in 57. In het woord gangria komt twee keer de 7 voor (2 x G), ook bij de letter N (= 14). Dus in het woord heb je 4 keer 7 in de eerste letter en de middelste letters, wat gelijk is aan 4 x 7 of 28, wat opnieuw de oppervlakte van de schuur is. 

Sitira een ander woord voor graan in het Grieks heeft de getalswaarde van 75 of 12, gelijk aan 3. Hetzelfde dus als gangria.

Ook het Italiaanse granaio voor schuur begint met een G en heeft in het midden twee keer 7 (N = 14). Idem bij het spaanse granero of granja.

Stal

In de schuur werden ook dieren gehouden. In het Nederlands is de getalswaarde van stal gelijk aan 52 of 7. Maar misschien is dat gewoon toeval?

Oogsten

Oogsten is gelijk aan 95 of 14 (2 keer 7) en dus 5. De G is ook de middelste letter. Oogst is gelijk aan 76 of 13 of 4, dat zit niet in de getallen van de schuur, maar als je de getallen van de kapel van Ter Doest bekijkt (lees dit artikel over de merkwaardigheden van de kapel van Ter Doest) waarin het getal 6, 7 en 13 terugkeert, dan hebben we weer een verband gevonden met de gebouwen op de site.

Tiende

Tiede, de schuur was een tiendenschuur is gelijk aan getalswaarde 57, terug de 5 en de 7 of samen 12 en 3. Het midden van het woord heeft opnieuw een getal met de waarde van twee keer 7 (N = 2 x 7). 

Het Griekse woord voor tiende dekatos heeft een getalwaarde van 75, het omgekeerde dus van tiende.

Overigens eindigt tiende met -de en begint dekatos met de-, hoe leuk kan spelen met woorden en getallen niet zijn? De- van deus of het Latijn voor God.

De kans is dus niet onbestaande dat de getallen die verwerkt zitten in de schuur van Ter Doest verwijzingen inhouden naar de bovenstaande woorden.

Maar misschien wil ik gewoon zien (getalswaarde van 'zien' = 14 = 2 x 7), wat ik wil zien en gaat het om wishful thinking, wat denk jij?

O ja, het getal 7 heeft ook een band met het Griekse woord apocalyps of apokaluptein, wat eigenlijk ontsluieren betekent. Misschien daarom dat er 14 noodheiligen zijn? Ach, misschien wilden de monniken gewoon aantonen met het verwerken van het getal 7 in hun schuur dat ze zich in Lissewege vooral in de zevende hemel waanden?

Wil je meer weten over de geschiedenis van Lissewege?

Grasduin in onze kennisbank (in opbouw). Wie een bijdrage wilt leveren kan altijd een mailtje sturen naar cunamo@proton.me

Lees een thriller die zich afspeelt in Lissewege

Zoektocht naar de heilige graal van de tempeliers, verborgen symboliek in de kerk, een seriemoordenaar die moordt volgens de 7 hoofdzonden, wat wil je nog meer? Met spotifylijst.

Overnachten

Als je wilt overnachten in Lissewege, kan je kijken op de pagina Overnachten, maar je kan hieronder ook direct zoeken via Trivago voor de beste deal. Vergeet niets op vakantie met de handige checklists van Checklistworld.be.


Voor als je nog meer informatie wilt:

Het Mariabeeld in Lissewege

Het Mariabeeld in Lissewege
>