Natuur

De natuur in Lissewege

Lissewege heeft een uniek natuurgebied in de omgeving van Ter Doest. Het is een laaggelegen natuurgebied met veel rietland, sloten, kamgrasweiden en zilte graslanden. Het hoger gelegen Boudewijnkanaal zou hier een rol in spelen. Je kan het natuurgebied enkel zien liggen vanaf de oude kijkwand aan het Boudewijnkanaal.

Het provinciaal wandelpad Ter Doestwandelroute

Het provinciaal wandelpad loopt langs het natuurgebied. Zie de pagina met wandelroutes in Lissewege. Als je deze wandeling volgt, kan je het natuurgebied zien liggen.

Oorsprong van het natuurgebied te Lissewege

De oorsprong van dit natuurgebied hebben we te danken aan de monniken van Ter Doest. Zij hebben het gebied in Lissewege en omstreken aan de zee onttrokken door dijken te bouwen. Wat er ooit uitzag zoals het huidige Zwin, dus een slikken- en schorrengebied, werd poldergrond. De Cisterciënzerorde van Ter Doest was zo vermaard in hun kennis om land aan de getijdewerking van de zee te onttrekken dat zij in de regio Zeeuws-Vlaanderen (bijv. Groede, Hulst, Graauw,…) veel eigendommen konden verwerven.

De huidige situatie is echter vooral ook ontstaan omdat er bakstenen nodig waren om de abdij, hun hoeve en hun abdijkerk te bouwen. Hiervoor was er klei en turf nodig en dat was volop te vinden rond Ter Doest. Ze maakten hiermee ‘moefen’ of grote bakstenen. Wellicht is de Onze Lieve Vrouw Bezoeking kerk van Lissewege ook gebouwd met deze moefen. In totaal si er een gebied van 25 hectare zo afgegraven. Vandaar dat je iets verder een straat hebt die Monnikenwerve heet. Vroeger Monnikenmoere of Monnikenwerve of het moeras van de paters genoemd.

Toen in 1899 het Boudewijnkanaal werd aangelegd, een kanaal met licht zout water, werd dit gebied bevloeid met brak water. Daardoor is er een unieke zilte plantengroei ontstaan in deze lage, moerassige graslanden. Je ziet er zulte (zeeaster), zeekraal, zeebies, melkkruid en zilte rus.

De aanwezigheid van weidevogels in Lissewege

Er broeden veel weidevogels in dit natuurgebied. Zoals de scholekster, de grutto, kievit en een sporadische tureluur. Af en toe kan je ook een reiger zien in de velden van Lissewege.

Een reiger in de velden in Lissewege

Het natuurgebied in Lissewege wordt beheerd door Natuurpunt

Het natuurgebied Ter Doest wordt beheerd door Natuurpunt afdeling Brugge. Het weidevogelreservaat maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke natuurgebieden. Natuurpunt kon met steun van Europese, Vlaamse en provinciale overheden in kader van een Life-project dit unieke landschap herstellen.

Toegankelijkheid van het natuurgebied Ter Doest

Het weidevogelreservaat is enkel toegankelijk met begeleide rondleidingen en wandelingen. In de zomer worden er elk jaar een viertal begeleide wandelingen georganiseerd. Als je het natuurgebied wilt verkennen met een ervaren wandelgids van Natuurpunt, kan je met hen een afspraak maken via deze link.

Wil je meer leren?

>