november 11

Gesneuvelden WO I Lissewege: Cyriel Desmidt

Gesneuvelden WO I te Lissewege: Cyriel Desmidt

Wist je dat je op het kerkhof in Lissewege de graven van twee gesneuvelden van WO I kan zien?

Vandaag het verhaal van Cyriel Desmedt. Lees ook het verhaal van Amedée D'Hondt via deze link. Cyriel was geboren in Lissewege op 2 september 1894.

Cyriel Desmidt Lissewege

Wat je hier leest over Cyriel Desmidt, komt uit twee artikels uit het heemkundig tijdschrift Rond de Poldertorens, dat op zijn beurt zijn info haalt uit 't Lisseweghenaerken, een frontblaadje over Lissewegenaars tijdens Wereldoorlog I. De bronnen voor dit artikel zijn dus de artikelen van Vandepitte G., 'n Lisewegenaerke deel 1 & deel 2, Rond de Poldertorens, 1994.

Hier volgt alle info die over Cyriel Desmidt gaat, waarbij je ook zijn eigen woorden kan lezen:

September 1916:

Vrienden! - Toen ik over eenige dagen den brief ontving ons toegezonden door onzen vriend Broeder Vandepitte, den koenen brancardier, die zoo goed is zich te gelasten al onze strijdende dorpsgenooten bijeen te scharen, en ik de regelen las die mij den tijd van vroeger doen herinneren: dan werd ik bewogen en besloot u ook eenige regels te schrijven. Ja vrienden, Lisseweghe is hier! Niet het dorp met zijn alom gekenden toren en zijne beroemde klokken, maar wel zijn onverschrokken mannen en jongelingen die gereed staan om den duitsch aan te vangen die ons al twee jaar verwijderd houdt van al wat ons lief en duurbaar is.

Ja onze gemeente is goed vertegenwoordigd: we mogen er fier op zijn. Het is zeker dat wij den winter zullen doorbrengen aan den IJzer, en dit jaar nog het geluk niet zullen smaken dezen terug te zien die zoo vurig naar ons verlangen; maar een weinig geduld, laat ons rekenen op de naaste lente. Wezen wij mannen, ware Vlamingen, gelijk onze voorouders geweest zijn, en laten wij ons niet teneerslaan door den langen duur. Onthoudt het goed: de Vlaamsche Leeuw kan wel gekwetst maar nooit gedood worden. daarom, vrienden, hebben wij hoop in de toekomst, en met de naaste groote kermis is de verlossing misschien gedane zaak.

Cyriel Desmidt

Cyriel Desmidt : “Ik schrijf als een vaderlander hé? Maar ‘k geloof toch niet dat ik een slechten ben in alle geval, want ik doe mijn plicht als de beste. Soms wel wat leelijk doen als ik moet exercice doen maar werk en tranchee daar ben ik bij en daarmee is het dat wij moeten de moffen verslaan”. 

Uit een brief van Cyriel Desmidt, herfst 1916:                                

Het is zeker dat we de winter zullen doorbrengen aan de Yzer en dit jaar nog het geluk niet zullen smaken dezen terug te zien die zoo vurig naar ons verlangen; maar nog een weinig geduld, laat ons rekenen op de naaste lente. Wezen wij mannen, ware Vlamingen gelijk onze voorouders geweest zijn, en laten we ons niet teneerslaan door de langen duur. Onthoud het goed : de Vlaamsche Leeuw kan wel gekwetst, maar nooit gedood worden. Daarom, vrienden, hebben wij hoop in de toekomst, en met de naaste groote kermis (juli 1917!) is de verlossing misschien een gedane zaak. Helaas, Cyriel Desmedt mocht nog wachten tot september 1918 om dan te sneuvelen te West-Rozebeke tijdens het bevrijdingsoffensief... op weg naar huis! 

September 1918:

Cyriel Desmidt en Fons Demon gingen op verlof te Cyriel Taverniers. In t weerkeren zag Cyriel de Lisseweegsche bende van Kales. Julien Vandepitte, Miel Kerschaever en Houvenaeghel. 

Het laatste bericht in het frontblaadje 't Lissewegenaerken over Cyriel:

Desmedt, C., mitrailleur cie. linie, sneuvelde te Staden, den 28ste sept. 1918 in zijn 25ste jaar. Werd ontgraven en rust in zijn geboortegrond.

De gegevens van zijn militaire loopbaan:
Graad en hoedanigheid: Soldaat Tweede Klasse mil 1914 mitrailleurStamnummer: 111/61129
Eenheid: 3 LD – 11e Linieregiment – 3e Bat/4e Cie (laatste 2e Cie)

De oorlogsfiche van Cyriel Desmidt kan je hier downloaden.

De moeder van Cyriel Desmidt, Sylvie Vandenbroucke zou in de jaren '70 aan het 'museum aan de ijzer' een inkt- en pennestel, gemaakt in koper geschonken hebben dat  afkomstig was van de gesneuvelde soldaat Cyriel Desmidt uit Lissewege. Misschien bezoek ik het museum ooit eens om er een foto van te maken om bij dit artikel te plaatsen. Indien iemand in het bezit zou zijn van meer info over Cyriel Desmidt, mag deze mij dit altijd laten weten. 

Wil je meer weten over de geschiedenis van Lissewege?

Grasduin in onze kennisbank (in opbouw). Wie een bijdrage wilt leveren kan altijd een mailtje sturen naar cunamo@proton.me

Lees een thriller die zich afspeelt in Lissewege

Zoektocht naar de heilige graal van de tempeliers, verborgen symboliek in de kerk, een seriemoordenaar die moordt volgens de 7 hoofdzonden, wat wil je nog meer? Met spotifylijst.

Overnachten

Als je wilt overnachten in Lissewege, kan je kijken op de pagina Overnachten, maar je kan hieronder ook direct zoeken via Trivago voor de beste deal. Vergeet niets op vakantie met de handige checklists van Checklistworld.be.


Voor als je nog meer informatie wilt:

Het Mariabeeld in Lissewege

Het Mariabeeld in Lissewege
>