november 11

Gesneuvelden WO I Lissewege: Amedée D’Hondt

Amedée D'Hondt, gesneuvelde WO I, begraven te Lissewege

Eventjes vertellen wat ik gevonden heb over één van de gesneuvelden WO I in Lissewege die ook op het kerkhof van het dorp begraven ligt: Amedée D'Hondt. Lees ook het verhaal van Cyriel Desmidt, de andere gesneuvelde WO I die begraven ligt op het kerkhof van Lissewege.

Amedee D'hondt Lissewege

 Aan het front verscheen er een frontblaadje 'n Lissewegenaerke, initiatief van Broeder Leopold (Robert Vandepitte) waarmee  het nieuws uit Lissewege en over Lisseweegse soldaten aan het front werd gedeeld.

'n Lissewegenaerke – 4-9-17 nr 652

Amedée Dhondt D 4-2 Cie is infirmier in zijn Cie geworden. Hij vindt dat de dienst niet zoo lastig is als vroege.

'n Lissewegenaerke – 21-1-1918 nr 126

We zijn dan geschikt een zerk te laten zetten op het graf onzer gesneuvelde dorpmakkers. Ik gelast mijzelf met het plan te laten uitvoeren en ontvang daartoe de hulp die ieder zal willen bijbrengen.

Ieder graf krijgt zijn zerk.

De kosten komen op 30 fr. Per Ieder Lisseweghenaer wordt dan verzocht naar zijn vermogen en verlangen iets te willen bijbrengen als hulde aan onze makkers en troost aan hunne familie.

We zullen er ook fier mogen op zijn iets voor elkaar overgehad te hebben.

Elk kan het zijne geven aan Chrétien De Bruyne, Jozef De Smidt, Cyriel De Smidt, Kamiel De Waegenaere, Julien Vandepitte, ofwel (liefst met verschillige samen) het inzenden op mijn adres.

Mannen! Onze gesneuvelden moeten we in eere houden!?!

Ernest Dhondt en zijne vrouw zijn alle twee overleden met korten tusschentijd. Amedee Dhondt (D 4 2 Cie) heeft zo zijne ouders verloren.

Wij bidden met hem voor hunne zielerust!

'n Lissewegenaerke – 10/6/1918 – nr 852

Gesneuveld :

Nogmaals komen we een onzer strijdmakkers te verliezen:

Amedée Dhondt. Hij werd op 22 mei in den achternoen door een kogel in het hoofd getroffen en overleed bij het aankomen in den poste de secours. Hij ligt in West-Vleteren begraven: gif nr 1232. Onze dorpsjongens zullen diep getroffen zijn door dit nieuw verlies.

Stort allen een goed gebed voor Zijne zielerust. R.I.P

'n Lissewegenaerke – 5-9/1918 – nr 1328

Over onze gesneuvelde makkers. Amedée Dhondt zaliger was uiterst gaarne gezien in zijne Kompagnie van al de jongens. Ik sprak met zijn Kommandant en deze zijn keel kwam vol als hij over Amedée aan ‘t uiteendoen was. Amedée was infirmier in zijn kompagnie en altijd gereed om de mannen te helpen.

Er zal welhaast op zijn graf een prachtzerk staan door zijn mannen samen met de Lisseweghenaers betaald. Jongens vergeet uwe gevallene makkers niet, en bidt voor hunne rust! ‘t Naaste keer nieuws over de  zerken onzer gesneuvelde.

Voetnoot van de auteur Germain Vandepitte:

Amedée Dhondt streed aan het front als soldaat-infirmier V.A.G. 19/2 linieregiment, toen hij het smartelijke nieuws vernam van het overlijden van zijn ouders (Ernest, Brugge 30.7.1855 + Liss.30.7.1916 en Justina Demeulenaere, Liss. 21.3.1854 + Liss. 11.2.1917). Op 11 nov. 1917 schreef hij nog een ontroerende brief aan Pater Leopold en meldde dat hij nog juist een paar dagen tevoren aan zijn zuster(s) geschreven had dat ze in de hoop moesten leven allen in goede gezondheid te mogen weerzien bij hun ouders. Enkele maanden later was het zijn beurt. Hij werd getroffen op 22 mei 1918 nabij de “Tuffs-farm” te Langemark en overleed bij zijn overbrenging naar de hulppost te Boezinge. Hij werd ter aarde besteld op het militair kerkhof van West-Vleteren, graf nr 1232.

Volgens ‘n Lisseweghenaerken zou hij een prachtzerk krijgen betaald door de manschappen van zijn kompagnie en zijn frontbroeders uit Lissewege. Zeer waarschijnlijk een heldenkruis. Op 26 december 1918 werd over en weer geschreven om het stoffelijk overschot van Amedée over te brengen naar Lissewege. Zijn broer Gustaaf uit Blankenberge schreef Pater Leopold dat hij reeds contact had opgenomen met de commandant van de Z Cie 152 en met de heer Brouckaert C.I.B.l. Te Veurne. Ook was de aanvraag ingediend tot ontgraven bij het krijgsontgravingsbestuur, St-Jansstraat 20 te Brugge. Evenwel was hij vergeten te vragen ook de zerk te laten overbrengen. Hij die op een vlot verloop van deze zaak zou rekenen zit fout. Op een gelegenheidsbidprentje lezen we dat Amedée pas op 7 september 1921 te Lissewege arriveerde waar hij met grote plechtigheid bijgezet werd op het kerkhof. Vermeld was ook dat hij lid was van de Katholieke Vlaamse Jonge Wacht van Lissewege. Waar bleef de grafsteen ?

Bron: Vandepitte G., 'n Lisewegenaerke deel 1 & deel 2, Rond de Poldertorens, 1994.

Bijgevolg zijn er twee doodsprentjes terug te vinden van Amedée D'Hondt. Een doodsprentje voor zijn begrafenis in West-Vleteren in 1918 en een doodsprentje bij zijn herbegrafenis in Lissewege in 1921. Je ziet ze hieronder.
De oorlogsfiche van Amedée D'Hondt kan je hier downloaden.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Lissewege?

Grasduin in onze kennisbank (in opbouw). Wie een bijdrage wilt leveren kan altijd een mailtje sturen naar cunamo@proton.me

Lees een thriller die zich afspeelt in Lissewege

Zoektocht naar de heilige graal van de tempeliers, verborgen symboliek in de kerk, een seriemoordenaar die moordt volgens de 7 hoofdzonden, wat wil je nog meer? Met spotifylijst.

Overnachten

Als je wilt overnachten in Lissewege, kan je kijken op de pagina Overnachten, maar je kan hieronder ook direct zoeken via Trivago voor de beste deal. Vergeet niets op vakantie met de handige checklists van Checklistworld.be.


Voor als je nog meer informatie wilt:

Het Mariabeeld in Lissewege

Het Mariabeeld in Lissewege
>