FAQ Rondleidingen Lissewege

Deze FAQ is van toepassing op de rondleidingen in Lissewege die georganiseerd worden via deze website Visitlissewege.be.

Een wandeling of rondleiding in Lissewege reserveren

Hoe kan ik het best een rondleiding of wandeling in Lissewege reserveren?

U boekt uw rondleiding bij voorkeur via een e-mail te sturen naar visitlissewege@gmail.com.

Rondleidingen worden enkel gegeven op vrijdag- en zondagnamiddag vanaf 14u30.

Let er in ieder geval op dat uw e-mail op zijn minst volgende gegevens moet bevatten:
– voornaam en naam
– voor welke vereniging u boekt (naam vereniging)
– adres en telefoonnummer
– datum en uur van uw vraag voor een rondleiding
– het aantal geschatte personen waaruit uw groep bestaat
– naam groepsbegeleider en gsm-nummer waarop de dag zelf te bereiken
– naam gewenste rondleiding
– gewenst einduur rondleiding

Als u specifieke wensen heeft of aansluitende afspraken (bijv. reservatie-uur in een restaurant), vermeldt dit aub bij uw boeking. Dan kan de gids hiermee rekening houden.
Uw reservering is maar definitief indien u een bevestiging ontvangt. U brengt deze bevestiging mee op de dag van uw bezoek.

Bij rondleidingen voor individuen zult u een ticket kunnen afprinten of tonen op uw smartphone. Vergeet niet dit mee te brengen op de dag van de rondleiding. Zonder ticket wordt u niet aanvaard.

Wanneer reserveer ik ten laatste een rondleiding of wandeling in Lissewege?

Rondleidingen voor groepen worden geboekt via deze website, particulieren boeken via de onlinekaartenverkoop en betaling vooraf.
Ten laatste één week voor uw bezoek aan Lissewege dient u een aanvraag voor een rondleiding of wandeling te boeken. Via de onlinekaartenverkoop voor particulieren op dagen dat er open rondleidingen zijn, kan je boeken tot 12 uur dezelfde dag.

Hoe groot mag de groep voor een rondleiding in Lissewege zijn?

Omdat de kwaliteit van de rondleiding voorop staat, is het aantal personen per gids beperkt tot 20, behalve als er overheidsmaatregelen zijn waardoor de groepen nog kleiner moeten zijn. Als het maximum aantal personen groter is, gelieve dit expliciet te vermelden bij de aanvraag.

Ik ben alleen op stap, kan ik een rondleiding in Lissewege volgen?

Natuurlijk, het is mogelijk om een gids voor één persoon te boeken mits prijs voor een groep te betalen. Je kan ook aansluiten bij de open rondleidingen die af ten toe worden georganiseerd. Hiervoor moet je kijken op Uitinvlaanderen of deze website blijven volgen via de nieuwsbrief. Je kan ook op facebook mij als auteur Bo Vickery volgen, daar worden open rondleidingen altijd aangekondigd bij evenementen.

Waar start de rondleiding in Lissewege?

Aangezien het gaat om een rondleiding rond verborgen symboliek in de Onze Lieve Vrouw Bezoeking kerk te Lissewege spreken we af buiten aan de voorkant van de kerk, bij slecht weer binnen in de kerk. Adres: Onder de Toren, Lissewege.Opmerking: op deze kaart van Google Maps staat er wel Willem Van Saeftinghestraat, maar het marktplein in Lissewege heet Onder de Toren.

Hoe lang duurt de rondleiding in Lissewege?

Een rondleiding in de kerk duurt 1u 15 minuten. Voor VIP-rondleidingen kan een andere duur gelden, dit kan afgesproken worden. Indien een rondleiding langer of korter moet duren gelieve dit te vermelden bij uw aanvraag tot reservatie.

Je kan, zowel op het moment van het boeken als tijdens de rondleiding zelf, beslissen om de duurtijd van een wandeling in te korten, of kiezen voor een korter bezoek. De gids zal dan, in overleg, de route inkorten en/of de toelichting langsheen de rondleiding beknopter maken.
Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding minder dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaal je toch het vooraf afgesproken tarief.
Je kan op het moment van boeken ook beslissen om de courante duurtijd van een wandeling te verlengen. De gids zal dan, in overleg, de rondleiding uitbreiden en/of meer toelichting geven langsheen de rondleiding. Overweegt u tijdens de rondleiding zelf om de duurtijd van de rondleiding te verlengen, dan kan je dit bespreken met je gids, die autonoom kan beslissen om al dan niet op uw verzoek in te gaan.
Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding meer dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaal je ter plaatse aan de gids de meerprijs in contant geld

Wat is de prijs van een rondleiding?

De prijs van een rondleiding voor een groep bedraagt 300 euro. Hiervan gaat er een percentage naar de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Bezoeking Lissewege voor onderhoud en restauratie.

Voor bepaalde rondleidingen kan een ander tarief gelden. In dat geval zal dit expliciet vermeld worden op deze website.

Voor particulieren die online boeken voor een open rondleiding geldt een tarief van 15 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
Er kan ook een combinatieticket gekocht worden waarbij de thriller Niets is wat het lijkt. Het witte dorp van Bo Vickery gesigneerd wordt afgegeven bij aanvang van de rondleiding.

Voorziet u tijdens de rondleiding een pauze voor een drankje, bijv. in één van de cafés op het marktplein in Lissewege, dan is het gebruikelijk dat de gids ook een drankje wordt aangeboden.

Hoe betaal ik voor de rondleiding in Lissewege?

Je betaalt vooraf als groep, bij de bevestiging van de rondleiding zal gevraagd worden om vooraf het bedrag te storten op rekening van vzw cunamo.
Voor individuele rondleidingen op open dagen, zal je vooraf uw ticket online moeten boeken en betalen. Slechts uitzonderlijk zal er cash kunnen betaald worden, bijv. bij vraag voor extra duurtijd van de rondleiding op het moment zelf.

Kan ik een factuur ontvangen voor deze rondleidingen in Lissewege?

Op expliciet verzoek kan voorafgaand van de rondleiding een factuur gemaakt worden. Bij boeking voor een rondleiding voor individuen zal je een betalingsbewijs ontvangen via de website van Eventix.nl.

Een reservering voor een rondleiding in Lissewege wijzigen of annuleren

Kan ik mijn reservatie nog wijzigen?

Wijzig je het aantal personen omdat het er meer zijn, dan moet je dit 4 dagen vooraf melden. Normaal is het enkel Bo Vickery die gidst, dus is het maximum aantal personen 20. Er kan gekeken worden naar een bijkomende gids, maar deze zal niet hetzelfde verhaal vertellen, eerder de officiële toeristische informatie.
Het tijdstip van je rondleiding kan je nog wijzigen tot drie dagen voor de start van je rondleiding in Lissewege. Wens je nadien dingen te wijzigen, is er geen garantie dat er op uw vraag kan worden ingegaan. Kunnen de gevraagde wijzigingen niet doorgevoerd worden, dan wordt de oorspronkelijke reservatie uitgevoerd, als je hier niet mee akkoord bent, kan je enkel de rondleiding annuleren en hiervoor gelden de hieronder vermelde annulatievoorwaarden.

Kan ik de rondleiding annuleren?

Dit kan. Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing:
– Annuleert u ten laatste 1 week voor de rondleiding, dan is er geen vergoeding verschuldigd.
– Annuleert u uw boeking minder dan een week maar minstens 2 dagen voor de rondleiding, dan betaalt u 50% van de kostprijs. Je ontvangt hiervoor een kostennota voor dit tarief, verhoogd met 10 euro administratiekosten.
– Annuleert u uw boeking minder dan 2 werkdagen voordien, dan betaalt u de volledig kostprijs. U ontvangt hiervoor een kostennota voor het afgesproken tarief, verhoogd met 10 euro administratiekosten.

Verifier aub of je binnen de 2 dagen een bevestigingsmail van je annulatie ontvangt om zeker te zijn dat je annulatie goed is ontvangen.

Tijdens de rondleiding in Lissewege

Onze groep is te vroeg aanwezig, wat nu?

In principe start de rondleiding op het afgesproken uur. Debgids streeft ernaar om zo’n tien minuten voor het afgesproken uur op de plaats van afspraak aanwezig te zijn, dus met een beetje geluk kan u de rondleiding al tien minuutjes vroeger starten.

Onze groep is niet op tijd aanwezig, wat nu?

De gids wacht op u op de plaats van afspraak tot een kwartier na het oorspronkelijke uur van afspraak.
Is de groep binnen het kwartier na het afgesproken aanvangsuur aanwezig op de plaats van afspraak, dan voert de gids de rondleiding uit tot het afgesproken einduur. De gids zal hiervoor in overleg met u de rondeldiing inkorten of de toelichting langs de rondleiding inkorten. Wens je de rondleiding te verlengen, dan kan dit enkel na akkoord van de gids. Zie de bijhorende vraag en antwoord.

Is de groep niet aanwezig op de plaats van afspraak binnen het kwartier na het afgesproken aanvangsuur, dan wordt je reservatie automatisch geannuleerd, de annulatievoorwaarden die gelden voor een boeking die minder dan 2 dagen vooraf werd geannuleerd zijn van toepassing.
Merkt u dat je om een of andere reden niet binnen het kwartier na afspraak aanwezig kan zijn, neem zo snel mogelijk aub via visitlissewege@gmail.com met ons contact op om ons te verwittigen van de ‘no show’.

Ik vind de gids niet, wat nu?

Bekijk nog even rustig de bevestiging van je reservatie. De plaats van afspraak, hierop vermeld, is ook de plaats van afspraak waar de gids is. Verifieer er je van dat je op de juiste plaats, de juiste datum en het juiste uur aanwezig bent.
Speur de omgeving van de afspraakplaats af. De gids heeft uw telefoonnummer en zal normaal je proberen te bereiken als je niet tijdig aanwezig bent.

Ik wens dat de rondleiding in Lisswege langer duurt, kan dat?

Overweeg je tijdens de rondleiding om afgesproken duurtijd van een wandeling te verlengen, dan kan je dit bespreken met uw gids, die autonoom kan beslissen om al dan niet op je verzoek in te gaan. Ingeval van verlenging zal de gids, in overleg, de rondleiding uitbreiden en/of meer toelichting geven langsheen de rondleiding.
Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding meer dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaal je ter plaatse aan de gids de meerprijs in contant geld.

Ik wens de rondleiding in Lissewege in te korten, kan dat?

Je kan tijdens de rondleiding zelf beslissen om de duurtijd van een wandeling in te korten, of kiezen voor een korter bezoek. De gids zal dan, in overleg, de rondleiding inkorten en/of de toelichting langsheen de rondleiding beknopter maken. Bedraagt de uiteindelijke duurtijd van de rondleiding minder dan oorspronkelijk afgesproken, dan betaal je toch het vooraf afgesproken tarief.

Verwacht de gids een fooi?

Een eventuele fooi voor de gids is volledig vrijblijvend en is een uiting van uw persoonlijke waardering en appreciatie.

Varia rondleidingen in Lissewege

Worden er foto’s gemaakt?

Er worden soms foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, brochures, flyers en tijdschriften van de vereniging en publicitaire doeleinden. Wie wenst dat zijn/haar portret niet (herkenbaar) gebruikt worden, meldt dit voor de start van de activiteit aan de verantwoordelijke.

vzw Cunamo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd), onze privacyverklaring vindt u op deze website.

Voor de rondleidingen in Lissewege geldt nog volgende bijkomende verklaring inzake de privacy:

Foto- en filmmateriaal

Het gaat hier over foto- en filmmateriaal met gerichte beelden dat in opdracht van de gids en de vzw wordt gemaakt (of nadien aan ons verstrekt wordt) tijdens activiteiten.
Gerichte beelden zijn beelden waarbij de persoon of personen in kwestie gericht in beeld zijn genomen en duidelijk herkenbaar zijn (close-up, beeld is ge-focust op die bepaalde persoon, de foto is geposeerd, groepsfoto, …).
De deelnemers aan bovenvermelde activiteiten stemmen toe dat dit foto- en/of filmmateriaal kan gebruikt worden in eigen publicaties, eigen website, als promotiemateriaal.
Foto’s (films) met gerichte beelden worden niet aan derden bezorgd zonder toestemming van de betrokkenen (= deelnemers die herkenbaar zijn op het materiaal).

Verzamelen persoonsgegevens

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken alleen indien dit noodzakelijk is voor de werking van de vzw.

Wil je meer leren?

>