september 10

De verborgen getallencodes in de kerktoren van Lissewege

Een kerk verbergt getallen en codes. Toch vaak de middeleeuwse kerken, want om één of andere reden werd er zeker in de negentiende eeuw vanaf geweken.

Het staat zelfs in de Bijbel in Openbaring 11:1-2: "En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. 2. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven."

Dus in een dorp met een naam die verwijst naar riet, naar lis, moeten er zeker getallen in de kerk verborgen zijn. En nu weet je ook waarom het zo waait voor je de kerk binnen gaat: dat zijn de luchtgeesten die de heidenen moeten zuiveren van hun zonden.

Toen ik het artikel over 'het Al'  aan het maken was, pauzeerde ik en scrolde eventjes door mijn foto's die ik genomen had van de kunstbeeldenroute in Lissewege omdat ik van plan ben daar ook nog iets over te schrijven. Mijn oog viel op deze foto:

Beeldenroute Lisswege, Squaring the circle

Een kunstwerk dat voor het station staat en dat mij zodra ik het zag deed denken aan een begrip dat vaak gebruikt wordt in boeken over geometrie: 'squaring the circle' (in het Nederlands kwadratuur van de cirkel, maar om één of andere reden verkies ik de Engelse terminologie, het voelt beter). Het kunstwerk herinnerde me aan dit begrip. Dit deed me de vraag stellen: zit 'squaring the circle' zit  ook in de kerktoren van Lissewege verstopt?

Het kon niet anders.

In de kerkbouw was er bij deze kerk al zodanig veel met numerologie en gematria (dit is woorden omzetten in getallen) verstopt dat ik ervan overtuigd was dat je een kwadratuur van de cirkel ook ergens moest terug vinden in de kerktoren.

Maar hoe en wat?

Deze gedachte ging weg.

Plots kreeg ik echter het inzicht: de kerktoren had een cirkel en een vierkant in zich, maar niet op de manier waarop ik dacht.

Het was Maria-Magdalena die me op het spoor bracht: de getalwaarde van haar naam (omgezet uit het de Griekse tekst van de Bijbel) is twaalf (wie hier meer over wilt weten, kan dit lezen op https://bovickery.substack.com).

De zijde van de kerktoren meet 6 Brugse roedes op 6 Brugse roedes of 6 + 6 = 12, het getal van Maria-Magdalena. 

De omtrek is dan 4 x 6 of 24 of het aantal uren in een dag of:

De oppervlakte van de toren is dan 6 x 6 of 36, wat zou kunnen verwijzen naar de 360 graden van de cirkel.

De cirkel in een vierkante toren. De cirkel wordt gezien als eenheid, als het ‘al’ (lees dit artikel over het 'Al'). Een cirkel is de platgeslagen versie van een bol. De cirkel staat voor eenheid. Mannelijkheid en vrouwelijkheid komen samen in de cirkel. Niet voor niets staat de ring symbool voor het huwelijk, want dan vormen de man en de vrouw samen een eenheid. De cirkel staat voor het begin.

De gematria in het Hebreeuws van Yeshu (Jezus) is 316 (Yod 10 + Shin 300 + Vav 6) en van Miriam (de Hebreeuwse naam van Maria) is 290 (mem 40 + resh 200 + yod 10 + mem 40), samengeteld 606 (316+290), het getal breedte (6) en lengte (6) in de afmetingen van de kerktoren.

Het vierkant is het element aarde en staat voor het aardse bestaan. Een vierkant is begrenzing, orde en regelmaat. Een vierkant is stabiliteit wat meegenomen is bij de bouw van een toren.

De mannelijkheid zit in de rechte lijnen van het vierkant, waar gebogen lijnen van de cirkel vaak voor vrouwelijk staan.

Het getal dertien in de kerktoren

Wie al een rondleiding gevolgd heeft, weet dat het getal 13 gelijk is aan de hoogte van de kerktoren in Lissewege, namelijk 13 Brugse roedes. Dertien staat voor de dertiende letter van het alfabet: Maria (de kerk is een OLV Bezoekingkerk), Maria-Magdalena was de dertiende apostel, achava in het Hebreeuws is gelijk aan de waarde 13, net als echad God is één.

Eén van de belangrijkste verzen in de Bijbel over de liefde is Korinthiërs 13:13: "Ons resten geloof, hoop en liefde, maar het belangrijkste is de liefde".

Het is tevens een verwijzing naar de St.-Jacobsladder die vermeld wordt in Genesis 28:12 (2+8+1+2 = 13): een beeld van engelen die op en neer gaan in de hemel op een ladder. De farao van Egypte ging door een weg van riet (lis) naar de hemel in het westen via dertien omwentelingen. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan...

Nu moet je weten dat 13 gelijk is aan 6 en 7 en dat dit welbewust is:

  • 6 is het getal van de man, Adam werd op de zesde dag geschapen. Johannes 4:20 (4+2=6) verwijst naar ook naar: "Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft." Misschien daarom dat zes het getal van het hexagram is, dat ook staat voor 'het heilig huwelijk', de vereniging van man en vrouw.
  •  7 is het getal van het geestelijke, spirituele van de mens. Het is het getal van de perfectie. De bijbel staat vol met cijfercodes die verwijzen naar 7. Je hebt 7 dagen van de week, 7 muzieknoten, er zijn maar 7 eclipsen (zon of maan) op een jaar, enzovoort...

Dan lijkt de boodschap van de kerkbouwers in Lissewege wel te zijn dat we op aarde, op de begane grond gewoon mens zijn, maar als we hoog op de kerktoren staan, dichter bij God en meer spiritueel zijn, dat we dan de perfectie benaderen.

Als we nu verder kijken naar de kerktoren: je hebt 13 in de hoogte en het getal 6 langs de zijden.

Hiermee kan je de combinaties 136 en 613 maken.

Het getal 136

Het getal 136 verwijst naar de connectie tussen hemel en aarde. Het hebreeuwse woord voor ladder (herinner je de St.-Jacobsladder) is SULaM en dat heeft een getalswaarde van 136.

In de gewone gematria (letters de waarde toekennen van hun plaats in het gewone alfabet) is virgin mary (maagd Maria) ook gelijk aan 136.

Het getal 613

In de Hebreeuwse Bijbels gematria (dus omzetten woorden naar getallen) staat het getal 613 gelijk aan "het licht" in Genesis 1:4 "en God zag het licht en zag dat het goed was."

Zoals ik reeds schreef, verwijst betekent de naam Lissewege eventueel de weg naar het licht (Lys is licht in het Noors).

In de Joodse Torah staan er 613 wetten.

Beide getallen samengeteld (1+3+6 of 6+3+1) is gelijk aan het perfecte getal 10.

Een verwijzing naar de tien geboden. En wat zie je bovenaan op de kerktoren? De 'kroon' van de toren heeft 10 halfronde versieringen.

Kerktoren Lissewege

Let op de 10 halfronde versieringen aan 'de kroon' op de kerktoren

Het getal 316 kan ook verwijzen naar het Koninkrijk God, want in de Bijbel versie van 'King James' heb je in 316 verzen de verwijzing naar het koninkrijk van God. Daarom dat je een soort 'kroon' bovenaan de toren hebt...

Het getal 78

Als we 13 met 6 vermenigvuldigen, dan krijgen we 78 of het getal dat verwijst naar het brood (LeHem). In Johannes 6:35 staat er "Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen."

Het merkwaardige is dat 78 het atoomnummer is voor platina en dat het teken uit de alchemie voor platina de samensmelting is van de zon (dit is een verwijzing naar Jezus, de zoon, de zon) en de maan (een verwijzing naar Maria of beter: Maria-Magdalena).

Platinum alchemie

Het symbool voor platinum in de alchemie

En als je met een beetje fantasie de maan in deze tekening een beetje rechter maakt, krijg je het getal 10 (je leest meer over de betekenis van het getal tien in het artikel over het verband tussen Brugge, Rome en Jeruzalem via deze link). Het maximum dat je als punten kon krijgen op school. En het getal van de oude tienden of belastingen die ooit in Lissewege betaald werden.

Maar in het Hebreeuws verwijst het getal 28 dat samen 10 is (2+8) naar Machzor gadol of de grote cyclus. Het is de combinatie van zon (Jezus) en maan (de vrouw).

Het Hebreeuwse woord voor 28 koach betekent sterkte. Daarom dat Lissewegenaars sterk moeten blijven zoals hun toren, zoals je kon lezen in een vorig artikel

De steunberen van de toren

Er zijn 8 steunberen rond de toren. Dit zijn de 'pilaren' aan de buitenkant op de hoeken. Acht is het getal van een nieuw begin. Acht is het atoomnummer voor zuurstof. Een verwijzing ook naar de cyclus van het leven.

Acht verwijst ook naar Jezus en zijn herrijzenis (op de 8ste dag). Het getal 888 is in de Griekse gematria gelijk aan verschillende woorden voor Jezus (Christus, Heer, Onze Heer, Messias, Zoon,...).

Heel toepasselijk dat Jezus de steunbeer is die leidt naar de hemel boven op de toren. We hebben dus de lengte van de zijden van de toren die verwijzen naar Maria-Magdalena en de mens plus de steunberen die verwijzen naar Jezus als de weg naar boven om het spirituele, om God en ook de liefde te bereiken.

Ik vraag me toch af of een kerktoren die verwijst naar liefde, die onrechtstreeks verwijst naar Maria-Magdalena, maar ook naar Jezus of dit geen grote verwijzing is naar 'de liefde' tussen beiden?

Kan het zijn dat de tempeliers die in Lissewege 1/5 van alle tienden of belastingen in Lissewege ontvingen, toch iets te maken hebben met de bouw van de kerk?

Onze kerktoren verwijst naar de liefde, mogelijk zelfs de liefde tussen Jezus en Maria-Magdalena. Johannes heeft in 1 Johannes 4:8 geschreven: "Wie niet lief heeft kent God niet, want God is liefde". Als dat nu niet toevallig 1+4+8 = 13 is, de dertien van de kerktoren.

Ja, de kerkbouwers wisten hoe ze getallen en codes moesten gebruiken. Jammer dat wij die kennis verloren hebben.

Bronnen:

  • CIOCCOLANTI, Steve, The divine code, volume II, 2019, pag. 2 & 5.
  • STARBIRD, Margaret, Magdalene's lost legacy, Bear & Company, 2003.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Lissewege?

Grasduin in onze kennisbank (in opbouw). Wie een bijdrage wilt leveren kan altijd een mailtje sturen naar cunamo@proton.me

Lees een thriller die zich afspeelt in Lissewege

Zoektocht naar de heilige graal van de tempeliers, verborgen symboliek in de kerk, een seriemoordenaar die moordt volgens de 7 hoofdzonden, wat wil je nog meer? Met spotifylijst.

Overnachten

Als je wilt overnachten in Lissewege, kan je kijken op de pagina Overnachten, maar je kan hieronder ook direct zoeken via Trivago voor de beste deal. Vergeet niets op vakantie met de handige checklists van Checklistworld.be.


Voor als je nog meer informatie wilt:

Het Mariabeeld in Lissewege

Het Mariabeeld in Lissewege
>